Trening Strzelecki

Zarząd Koła przypomina, że Trening Strzelecki odbędzie się w dniu 22.06.2019 r. na Strzelnicy Myśliwskiej Antoninek-Poznań godz.12:00.

Amunicja kulowa we własnym zakresie. Amunicję śrutową zapewnia Zarząd Koła.

Koleżanki i Koledzy, którzy nie będą brali udziału w Treningu są zobowiązani do dostarczenia Zaświadczenia o przestrzelaniu broni do kol. Łowczego do końca czerwca.

Brak udziału lub nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkować wstrzymaniem odstrzału indywidualnego.