Intensywność polowań a szkody łowieckie

W związku z nasilającym się występowaniem szkód w rejonie NR 15 Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o bardziej intensywne branie udziału w polowaniu indywidualnym w w/w rejonie.