Charakterystyka łowiska

Tereny łowieckie położone są na gruntach następujących gmin: Gniezno-Kłecko-Mieleszyn-Mieścisko. Natomiast tereny leśne administrowane są przez Nadleśnictwo Gniezno, obręb Popowo Podleśne.

Łączny zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 139 716 ha, powierzchnia leśna 17 986 ha, w tym obręb Popowo Podleśne 7 065 ha.

Granice:

  • wschodnia opiera się na drodze krajowej nr 5,
  • północna przebiega po granicy województwa,
  • zachodnia na drodze powiatowej 192,
  • południowa od Kłecka drogami lokalnymi do Modliszewa leżącego przy trasie nr 5.

mapka