Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

W poniższych załącznikach znajdują się wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF – wprowadzenie

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

Rezydenci Koła

W dniu 14 sierpnia bieżącego roku na posiedzeniu Zarządu Koła zgodnie ze Statutem PZŁ przyjęto trzech Kolegów na Rezydenta:

  • Zbigniew Hofman,
  • Marcin Różewski,
  • Marcin Siepak.

Otwarcie terenów leśnych dla polowań indywidualnych

Z dniem 10.07.2019 r. otwiera się tereny leśne do odbywania polowań indywidualnych.

W obw. 150 nadal zamknięte do polowań indywidualnych są następujące rejony:  1 – las, 2 – las, 5 – las, 12, 17.

W obw. 151 nadal zamknięte do polowań indywidualnych są następujące rejony:  6 – Świniary, 28 – las, 30.

Organizowanie nęcisk

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z pismem z dnia 07.05.2019r. pochodzącym od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gniezno, wszelkie organizowanie nęcisk na dzierżawionych obwodach musi być zgłaszane do Zarządu Koła i mieć akceptację miejscowego Leśniczego.

Niedostosowanie się do w/w polecenia będzie skutkowało sankcjami.

Likwidacja hybryd wilka

W związku z coraz częstszymi występowania w środowisku przyrodniczym hybryd wilka (Canis lupus) z psem (Canis lupus familiaris) należy niezwłocznie przekazać informację odnośnie wystąpienia takiego osobnika do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 639-64-00
fax: 61 639-64-47
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Pismo dotyczące pomocy w likwidacji hybryd wilka

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

KOŁO ŁOWIECKIE NR 59 „SZARAK”

Z SIEDZIBĄ W MIELESZYNIE

ADRES DO KORESPONDENCJI WOJCIECH BOROWSKI UL. ARMII POZNAŃ 26/9 62-250 CZERNIEJEWO

NIP- 7841672919, REGON 630840229

*********************************************************************************************

Mieleszyn, dnia 25-05-2018

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji na jakich zasadach KOŁO ŁOWIECKIE NR 59 „SZARAK”, Z SIEDZIBĄ W MIELESZYNIE NIP – 7841672919, REGON 630840229 ADRES DO KORESPONDENCJI: WOJCIECH BOROWSKI UL. ARMII POZNAŃ 26/9, 62-250 CZERNIEJEWO będzie przetwarzało Twoje dane.

Czytaj dalej →

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza na podstawie art. 29 pkt 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r. do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce, Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.