Odstrzał sanitarny – dni wolne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

Czytaj dalej…

Prace gospodarcze na rzecz koła

Koleżanki i Koledzy, którzy nie uczestniczyli w czynach mają możliwość odrobienia godzin poprzez udział w pracach gospodarczych tj.:

  • wywóz w łowisko 8 zwyżek,
  • wywóz soli,
  • dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych wokół elektrycznego pastucha jak wykaszanie, stosowanie środków ochrony roślin, dbałość o jego prawidłowe działanie,
  • czyszczenie pasów zaporowych.

W celu umówienia się na wykonanie poszczególnych prac gospodarczych na rzecz koła prosi się Koleżanki i Kolegów o kontakt z Łowczym lub Podłowczym.

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

W poniższych załącznikach znajdują się wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF – wprowadzenie

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

Otwarcie terenów leśnych dla polowań indywidualnych

Z dniem 12.08.2020 r. otwiera się tereny leśne do odbywania polowań indywidualnych.

W obw. 150 nadal zamknięte do polowań indywidualnych są następujące rejony:  1 – las, 2 – las, 5 – las, 12.

W obw. 151 nadal zamknięte do polowań indywidualnych są następujące rejony:  6 – Świniary, 28 – las, 30.

Organizowanie nęcisk

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z pismem z dnia 07.05.2019r. pochodzącym od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gniezno, wszelkie organizowanie nęcisk na dzierżawionych obwodach musi być zgłaszane do Zarządu Koła i mieć akceptację miejscowego Leśniczego.

Niedostosowanie się do w/w polecenia będzie skutkowało sankcjami.

Likwidacja hybryd wilka

W związku z coraz częstszymi występowania w środowisku przyrodniczym hybryd wilka (Canis lupus) z psem (Canis lupus familiaris) należy niezwłocznie przekazać informację odnośnie wystąpienia takiego osobnika do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 639-64-00
fax: 61 639-64-47
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Pismo dotyczące pomocy w likwidacji hybryd wilka

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

KOŁO ŁOWIECKIE NR 59 „SZARAK”

Z SIEDZIBĄ W MIELESZYNIE

ADRES DO KORESPONDENCJI WOJCIECH BOROWSKI UL. ARMII POZNAŃ 26/9 62-250 CZERNIEJEWO

NIP- 7841672919, REGON 630840229

*********************************************************************************************

Mieleszyn, dnia 25-05-2018

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji na jakich zasadach KOŁO ŁOWIECKIE NR 59 „SZARAK”, Z SIEDZIBĄ W MIELESZYNIE NIP – 7841672919, REGON 630840229 ADRES DO KORESPONDENCJI: WOJCIECH BOROWSKI UL. ARMII POZNAŃ 26/9, 62-250 CZERNIEJEWO będzie przetwarzało Twoje dane.

Czytaj dalej…

Ocena prawidłowości pozyskania Saren – Rogaczy

Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że w dniu 10.10.2019 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno odbędzie się ocena prawidłowości pozyskania:

  • Saren – Rogaczy. 

Jeżeli jest to możliwe, to prosi się by jeden myśliwy zabrał parostki jak największej liczbie Koleżanek i Kolegów w celu przedstawienia ich do wyceny.