Wstrzymanie polowań

Zarząd Koła informuje o wstrzymaniu polowań indywidualnych w dniach 11-16.05.2018 roku w obwodach 150 i 151. Wstrzymanie udziału w polowaniu indywidualnym spowodowane jest przeprowadzaniem polowań Dewizowych na rogacze. Jednocześnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Łowczym Koła być może pojawi się możliwość wzięcia udziału w polowaniu indywidualnym na terenach, gdzie występują szkody łowieckie.

Walne Zgromadzenie Koła

Zarząd Koła informuje, że w dniu 20.05.2018 roku o godz. 17.00 (niedziela) w m. Popowo Tomkowe (świetlica wiejska) odbędzie się Walne Zgromadzenie Koła.

Harmonogram zebrania zostanie przesłany do Koleżanek i Kolegów pocztą.

Wstrzymanie wykonywania polowań na terenie leśnym

Zarząd Koła informuje, że w obwodzie 150 i 151 na terenie leśnym wstrzymuje się wykonywanie polowań, gdyż na w/w obwodach całodobowo są przeprowadzane przez pracowników administracji Lasów Państwowych prace mające na celu usunięcie skutków sierpniowej nawałnicy. Wykonywanie polowań w tym czasie zagrażałoby życiu przebywającym tam pracownikom administracji Lasów Państwowych.

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza na podstawie art. 29 pkt 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r. do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce, Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Odstrzał

Prosi się Koleżanki i Kolegów o dostarczenie odstrzałów do końca bieżącego tygodnia do Kolegi Łowczego.

Urządzenia łowieckie

Koleżanki i Koledzy, którzy nie posiadają na stanie urządzeń łowieckich (ambony zniszczone przez sierpniową nawałnicę) prosi się o pilny kontakt z Kolegą Łowczym.

Urządzenia łowieckie

Prosi się Kolegów i Koleżanki o kontakt telefoniczny z Łowczym Koła w celu uzyskania informacji odnośnie przypisanych urządzeń łowieckich (ambony).

Urządzenia łowieckie (stojące ambony) należy doprowadzić do prawidłowego stanu do dnia 10.04.2018r.  Niewykonanie naprawy skutkować będzie wstrzymaniem odstrzału indywidualnego.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega i długoletni członek Koła Łowieckiego „Szarak” Nr 59 w Mieleszynie – Kol. Grzegorz Borowski. Pogrzeb odbędzie się dnia 21.03.2018 roku w Kaplicy Św. Wawrzyńca na Cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie o godz. 14.30.

 

Zarząd oraz Koledzy z Koła łączą się w bólu z rodziną oraz wyrażają najszczersze kondolencje.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI…

   

 „Gdy wybije mej śmierci godzina,
 pochowajcie mnie w kniei zielonej
 niech nade mną zaszumi gęstwina
 hymn myśliwski radości minionej…”

 

Apel

W związku z katastrofą budowlaną w Poznaniu organizujemy akcję krwiodawstwa „Darz Bór – Dasz Krew”. Prosimy myśliwych mogących i chcących włączyć się w tą akcję o zgłaszanie się w punkcie krwiodawstwa i oddanie honorowo  krwi dla poszkodowanych na hasło „Darz Bór”!

ZO PZŁ w Poznaniu