Wstrzymanie wykonywania polowań na terenie leśnym

Zarząd Koła informuje, że w obwodzie 150 i 151 na terenie leśnym wstrzymuje się wykonywanie polowań, gdyż na w/w obwodach całodobowo są przeprowadzane przez pracowników administracji Lasów Państwowych prace mające na celu usunięcie skutków sierpniowej nawałnicy. Wykonywanie polowań w tym czasie zagrażałoby życiu przebywającym tam pracownikom administracji Lasów Państwowych.

Odstrzał

W związku ze zmianą personalną na stanowisku Łowczego i Podłowczego uprasza się Kolegów i Koleżanki o kontakt teleoniczny celem wydania nowych odstrzałów.

 

Łowczy – Eligiusz Kaszuba tel. 691-846-752,

Podłowczy – Łukasz Cegiel tel. 537-757-189.

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza na podstawie art. 29 pkt 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r. do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce, Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Przegląd pastucha elektrycznego w rejonie 14, obw. 150

Koleżanki i Kolegów Myśliwych polujących w rejonie 14, w obwodzie 150 prosi się o przegląd pastucha elektrycznego (sprawdzenie stanu – rozerwanie, obwis, zniszczenie kołków itp.). W razie zauważenia w/w uszkodzeń prosi się o pilne zgłoszenie do Kol. Łowczego lub Kol. Podłowczego. Jeżeli jest możliwość to prosi się o usuniecie usterki.

Wycena

Informuje się, że w dniu 21.10.2017r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno odbędzie się ocena prawidłowości pozyskania:

  • sarna – rogacz.