Staż

Staż trwa 12 miesięcy, a o jego rozpoczęciu Zarząd Koła informuje właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ. Wtedy też zostaje wydany dzienniczek stażysty, a dane kandydata są wprowadzone do elektronicznego systemu ewidencji i od tego momentu kandydat staje się stażystą, W tym czasie kandydat na myśliwego zagłębia wiedzę w obrębie łowiectwa. W tym okresie integruje się z członkami koła, bierze czynny udział w działalności koła, dokarmianiu zwierzyny, budowie urządzeń łowieckich, polowaniach w roli naganiacza lub obserwatora itd. Po pozytywnym zakończeniu stażu, Zarząd Koła wystawia stażyście zaświadczenie o jego ukończeniu, dzięki któremu można przystąpić do kursu dla nowo wstępujących.