Szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ

Kandydat w terminie podanym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, w trakcie którego poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Można wziąć udział w nim jeszcze podczas stażu, ale do egzaminu przystąpić można wyłącznie po zakończeniu stażu.

Ramowy program szkolenia obejmuje znajomość:

 • przepisów ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej,
 • przepisów ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do niej,
 • struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zasad i warunków wykonywania polowania,
 • zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • listy gatunków zwierząt łownych, ich biologię oraz okresy polowań na poszczególne gatunki,
 • budowy oraz dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, budowy i wykorzystania przyrządów optycznych w łowiectwie  – oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego,.
 • zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,
 • podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania,
 • kynologii myśliwskiej,
 • zasad etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórczej roli  – łowiectwa, historii łowiectwa,
 • zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów,
 • zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych,
 • zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.