Szkody łowieckie – dziki

W związku z dużymi szkodami powodowanymi przez dziki w rejonach 15, 7, 6, Zarząd Koła prosi Koleżanki i Kolegów o bardziej intensywne polowanie w w/w rejonach.

Ponadto prosi się Koleżanki i Kolegów o wypisywanie się z książki polowań bezpośrednio po polowaniu, celem nieblokowania rewirów.