Gospodarka łowiecka

Koło łowieckie „SZARAK” dzierżawi dwa obwody o łącznej powierzchni 10 310 ha:

 • obwód 150 o powierzchni 5 360 ha w tym lasy:
     1. ALP 2 440 ha
     2. prywatne 110 ha
 • obwód 151 o powierzchni 4 950 ha w tym lasy:
  1. ALP 550 ha
  2. prywatne 160 ha

Na tym terenie znajdują się jeziora: Zioło, Dziadkowo, Mielno, Utrata, Łopienno, Kłecko, Kowalewo, Świniary o łącznej powierzchni lustra wody 399 ha.

Posiadamy:

 • 6 polotek produkcyjnych o łącznej powierzchni 7,47 ha
 • 15 pasów zaporowych o łącznej długości 3,9 km
 • 3 poletka zgryzowe o powierzchni 1,6 ha
 • urządzenia łowieckie:
  1. ambony 55 szt.
  2. paśniki 15 szt.

Lata

Jelenie

Daniele

Dziki

Sarny

Zające

1980

22

63

145

293

1990

21

13

20

197

70

2000

35

55

33

147

95

2005

30

52

76

234

105