Cudzoziemcy a polowanie w Polsce

Obywatele UE posiadający w swoim kraju uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce, muszą złożyć egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta. Natomiast w przypadku uprawnień selekcjonerskich, także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. Uprawnienia takie wygasają po upływie 5 lat, jeżeli zainteresowany nie złoży deklaracji wstąpienia do PZŁ i nie przystąpi do pełnego egzaminu.

Cudzoziemcy spoza UE, którzy posiadają w swoim kraju uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce zdają pełen egzamin w języku polskim i podpisują deklarację członkowską do PZŁ.

W przypadku cudzoziemców nie posiadających w swoim kraju uprawnień do wykonywania polowania, obowiązują takie same procedury jak w przypadku obywatela RP (z odbyciem stażu włącznie).