Rozporządzenie MSWiA – warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)