Odstrzał sanitarny – dni wolne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

Czytaj dalej →

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

W poniższych załącznikach znajdują się wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF – wprowadzenie

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

Organizowanie nęcisk

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z pismem z dnia 07.05.2019r. pochodzącym od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gniezno, wszelkie organizowanie nęcisk na dzierżawionych obwodach musi być zgłaszane do Zarządu Koła i mieć akceptację miejscowego Leśniczego.

Niedostosowanie się do w/w polecenia będzie skutkowało sankcjami.

Likwidacja hybryd wilka

W związku z coraz częstszymi występowania w środowisku przyrodniczym hybryd wilka (Canis lupus) z psem (Canis lupus familiaris) należy niezwłocznie przekazać informację odnośnie wystąpienia takiego osobnika do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 639-64-00
fax: 61 639-64-47
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Pismo dotyczące pomocy w likwidacji hybryd wilka

Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych w dniu 27.12.2020 r. utraciły ważność zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych uprawniającego do wypełnienia oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tusz i narządów wewnętrznych odstrzelonej zwierzyny („szkolenie weterynaryjne”) wystawione dla wszystkich myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przed 27.12.2010 r.

W związku z powyższym Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu organizuje w dniu 20 lutego 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 szkolenie, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne na okres kolejnych 10 lat. Z uwagi na panujący stan pandemii szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Szkolenie jest jednodniowe.

Czytaj dalej →

Składka do PZŁ na 2021 rok

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że składki członkowskie od myśliwych ustalone przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2021 wynoszą:

  • 403 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – normalna,
  • 223 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwych, którzy do dnia 31 grudnia 2020 roku ukończą 70 rok życia,
  • 133 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – dla myśliwych, którzy do dnia 31 grudnia 2020 roku ukończą 80 rok życia.

Czytaj dalej →

Ocena prawidłowości pozyskania Saren – Rogaczy

Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że w dniu 10.10.2019 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno odbędzie się ocena prawidłowości pozyskania:

  • Saren – Rogaczy. 

Jeżeli jest to możliwe, to prosi się by jeden myśliwy zabrał parostki jak największej liczbie Koleżanek i Kolegów w celu przedstawienia ich do wyceny.