Introdukcja danieli

W dniu 16.12.2021 r. w rejonie nr 16, w obwodzie 150 zostały wpuszczone zakupione przez koło daniele:

  • byk,
  • 3 łanie,
  • 3 cielęta żeńskie.

Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas polowania. Osobniki są oznaczone kolczykami oraz posiadają chipy.

Polowania zbiorowe – wpis

Na polowania zbiorowe proszę się zapisywać w systemie w zakładce „Polowania Zbiorowe” najpóźniej w terminie 3 dni przed danym polowaniem. Spowodowane jest to składaniem sprawozdań m.in. w związku z ASF.

Darz Bór.

Dodatkowy terminarz polowań w sezonie 2021/2022

W związku z intensyfikacją redukcji dzików na terenie naszych obwodów łowieckich celem realizacji strategii walki z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, w obrębie przedsięwzięcia o nazwie „Ogólnokrajowy skoordynowany odstrzału dzików połączony z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”, w dniach 30 października 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. w każdym obwodzie łowieckim w każdym miesiącu powinny odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, celem redukcji tego gatunku i stąd też dodatkowy terminarz polowań zbiorowych.

Czytaj dalej →

Odstrzał sanitarny – dni wolne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018.1967), każdemu myśliwemu przysługuje (w roku rozliczeniowym) 6 dni „zwolnienia od pracy” dla wykonywania odstrzału sanitarnego lub wykonywania innych czynności związanych z takim odstrzałem.

Czytaj dalej →

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

W poniższych załącznikach znajdują się wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF – wprowadzenie

Wytyczne i zalecenia odnośnie redukcji populacji dzików – ASF

Organizowanie nęcisk

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z pismem z dnia 07.05.2019 r. pochodzącym od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gniezno, wszelkie organizowanie nęcisk na dzierżawionych obwodach musi być zgłaszane do Zarządu Koła i mieć akceptację miejscowego Leśniczego.

Niedostosowanie się do w/w polecenia będzie skutkowało sankcjami.

Likwidacja hybryd wilka

W związku z coraz częstszymi występowania w środowisku przyrodniczym hybryd wilka (Canis lupus) z psem (Canis lupus familiaris) należy niezwłocznie przekazać informację odnośnie wystąpienia takiego osobnika do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 639-64-00
fax: 61 639-64-47
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Pismo dotyczące pomocy w likwidacji hybryd wilka

Składka do PZŁ na 2022 rok

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że składki członkowskie od myśliwych ustalone przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2022 wynoszą:

  • 393,00 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – normalna,
  • 218,00 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwych, którzy do dnia 31 grudnia 2021 roku ukończą 70 rok życia,
  • 130,50 zł (w tym ubezpieczenie – 43 zł) – dla myśliwych, którzy do dnia 31 grudnia 2021 roku ukończą 80 rok życia.

Czytaj dalej →

Walne Zgromadzenie Koła

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z liczbą zachorowań na COVID – 19 oraz wprowadzonymi nowymi obostrzeniami sanitarnymi, odwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 11.12.2021 r.

O nowym terminie zebrania Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega i długoletni członek Koła Łowieckiego „Szarak” Nr 59 w Mieleszynie – Kol. Bogdan Cieślewicz.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3.12.2021 roku w Popowie Ignacewie o godz. 11.00.

 

Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy z Koła łączą się w bólu z rodziną oraz wyrażają najszczersze kondolencje.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI…

   

 „Gdy wybije mej śmierci godzina,
 pochowajcie mnie w kniei zielonej
 niech nade mną zaszumi gęstwina
 hymn myśliwski radości minionej…”