Odznaczenia

Medal 50-lecia członkostwa w PZŁ dla Kol. Grzegorza Borowskiego.

Medal 50-lecia członkostwa w PZŁ dla Kol. Grzegorza Borowskiego.

Od lewej: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej - Zbigniew Zieliński, Kol. Grzegorz Borowski i Łowczy Wojewódzki - prof. Lesław Łabudzki.

Od lewej: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej – Zbigniew Zieliński, Kol. Grzegorz Borowski i Łowczy Wojewódzki – prof. Lesław Łabudzki.

Od lewej: Dariusz Kozicki - Medal za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa, Daniel Dobrzykowski - Brązowy Medal za zasługi PZŁ, Paweł Poterski - Medal za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa, Grzegorz Borowski - Złoty Medal za zasługi PZŁ, Henryk Pujanek - Srebrny Medal za zasługi PZŁ.

Od lewej: Dariusz Kozicki – Medal za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa, Daniel Dobrzykowski – Brązowy Medal za zasługi PZŁ, Paweł Poterski – Medal za Zasługi dla Wielkopolskiego Łowiectwa, Grzegorz Borowski – Złoty Medal za zasługi PZŁ, Henryk Pujanek – Srebrny Medal za zasługi PZŁ.