Wstrzymanie wykonywania polowań na terenie leśnym

Zarząd Koła informuje, że w obwodzie 150 i 151 na terenie leśnym wstrzymuje się wykonywanie polowań, gdyż na w/w obwodach całodobowo są przeprowadzane przez pracowników administracji Lasów Państwowych prace mające na celu usunięcie skutków sierpniowej nawałnicy. Wykonywanie polowań w tym czasie zagrażałoby życiu przebywającym tam pracownikom administracji Lasów Państwowych.