Wstrzymanie pozyskania zwierzyny płowej

Zarząd Koła informuje, że od dnia 15.10.2017r. wstrzymuje się pozyskiwanie zwierzyny płowej w:

  • obwodzie 150, w rejonie numer 5 – ostoja,
  • obwodzie 151, w rejonie 28 i 30 na terenie leśnym – ostoja.