Czyn – stawianie zakupionych ambon

W dniu 21 października bieżącego roku o godzinie 9.00 odbędzie się czyn (stawianie zakupionych ambon). Miejsce zbiórki jest w Nowaszycach. Obecność Koleżanek Kolegów mile widziana.