Przegląd pastucha elektrycznego w rejonie 14, obw. 150

Koleżanki i Kolegów Myśliwych polujących w rejonie 14, w obwodzie 150 prosi się o przegląd pastucha elektrycznego (sprawdzenie stanu – rozerwanie, obwis, zniszczenie kołków itp.). W razie zauważenia w/w uszkodzeń prosi się o pilne zgłoszenie do Kol. Łowczego lub Kol. Podłowczego. Jeżeli jest możliwość to prosi się o usuniecie usterki.