Polowanie zbiorowe 27.11.2016r.

W dniu 27.11.2016r. na terenie Kłodzin-Świniary gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”. 

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Wojciech Jach i Dariusz Kozicki. W trakcie polowania pozyskano sarnę – kozę.

Królem polowania został kolega Tomasz Narowski.