Polowanie zbiorowe 17.12.2016r.- wigilijne

W dniu 17.12.2016 r. na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Wojciech Borowski – Sekretarz Koła oraz Marcin Jóźwiak.  Przed rozpoczęciem polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Rafał Kozłowski przyjął od myśliwego Ireneusza Ratajczaka uroczyste ślubowanie.

Następnie kolega Wojciech Borowski przypomniał zasady bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.

W trakcie polowania pozyskano dwa byki jelenia, łanię jelenia, cielę daniela, cztery dziki, lisa oraz kunę. Królem polowania został kolega Wojciech Borowski, który pozyskał byka jelenia i dzika, I v-ce królem kolega Tomasz Narowski pozyskując byka jelenia, a II v-ce królem kolega Tomasz Bartkowiak, który pozyskał łanię daniela. 

Na zakończenie polowania  w obecności myśliwych kolega Ireneusz Ratajczak został zgodnie z obyczajem pasowany przez Prezesa Koła Rafała Kozłowskiego na rycerza Św. Huberta i przyjęty do grona myśliwych.

Po polowaniu jak nakazuje z tradycja koleżanki i koledzy myśliwi podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym sezonie.