Polowanie zbiorowe 05.12.2015r.

W dniu 05.12.2015 r na terenie Kowalewa w gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członów naszego koła.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Zbigniew Wysocki oraz Łukasz Cegiel. W trakcie polowania pozyskano dzika, dwie sarny – kozy oraz trzy lisy. Królem polowania został kolega Wojciech Poterski, I v-ce królem kolega Rafał Dobrzykowski, a II v-ce królem kolega Łukasz Płonka.