Hubertus 2015

W dniu 07.11.2015 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie Hubertowskie członków naszego koła.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Włodzimierz  Jankowski  – Prezes Koła oraz Romuald Pęcherski – Łowczy Koła. Przed rozpoczęciem polowania Łowczy przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych, a kolega Jerzy Kaczorowski przypomniał wszystkim zgromadzonym  sylwetkę naszego, już nieżyjącego kolegi, członka naszego koła Albina  Kudełki. Przed rozpoczęciem polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Włodzimierz Jankowski przyjął od myśliwego  Artura Bagińskiego uroczyste ślubowanie.

W trakcie polowania pozyskano cielaka jelenia, łanię daniela, dwa dziki, kozę,  koźlaka oraz dwa lisy. Królem polowania został kolega Marcin Jóźwiak, I v-ce królem kolega Zbigniew Antczak, II v-ce królem kolega Daniel Dobrzykowski. Na zakończenie polowania  w obecności myśliwych  kolega Artur Bagiński został  zgodnie z obyczajem pasowany przez Prezesa  Koła Włodzimierza Jankowskiego na rycerza Św. Huberta i przyjęty do grona myśliwych.