Polowanie zbiorowe 19.12.2015r.

W dniu 19.12.2015r. na terenie Nowaszyc gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków naszego koła.

Prowadzącymi polowanie byli Prezes Koła kol. Włodzimierz Jankowski oraz Łowczy Koła kol. Romuald Pęcherski. W trakcie polowania pozyskano cielaka daniela, osiem dzików oraz lisa.

Królem polowania został kolega Tomasz Narowski, I v-ce królem kolega Łukasz Cieślewicz a II v-ce królem kolega Eligiusz Kaszuba.

Po zakończonym polowaniu Prezes Koła kolega Włodzimierz Jankowski w imieniu członków Zarządu złożył koleżankom i kolegom myśliwym, ich rodzinom oraz wszystkim obecnym Życzenia Wszelkiej Pomyślności z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Później zgodnie z tradycją wszyscy obecni podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnej kolacji.