Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

L.p

Data polowania

Miejsce

Zbiórki

Godz.

zbiórki i zakończenia

polowania

Rejon

polowania

Gatunki

zwierzyny

Prowadzący
1. 09.11.2019 Hubertus OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

KASZUBA ELIGIUSZ,

DOBRZYKOWSKI RAFAŁ

2. 16.11.2019 OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

DOBRZYKOWSKI DANIEL,

GIĘTKOWSKI MARIUSZ

3. 23.11.2019 OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

WYSOCKI ZBIGNIEW,

BOROWSKI WOJCIECH

4. 07.12.2019 OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

DOBRZYKOWSKI

DANIEL,

DOBRZYKOWSKI

RAFAŁ

5. 21.12.2019 Wigilijne OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

WOJCIECH

JACH,

WANKOWSKI

WŁODZIMIERZ

6. 28.12.2019 Noworoczne OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

MIZERA

MACIEJ,

CEGIEL

ŁUKASZ

7. 11.01.2020 Zakończenie Sezonu OSP Mieleszyn 8:00-16:00 Leśnictwo: Nowaszyce,Kowalewo, Zakrzewo,Jaroszewo Jeleń, Daniel, Dzik,Lis

KASZUBA ELIGIUSZ,

DANIELSKI

ANDRZEJ

– Polowanie na lisy od 01.10.2019r. przy udziale co najmniej 5-ciu myśliwych w uzgodnieniu z Zarządem Koła.

– Dodatkowe polowania na dziki organizowane będą przez Zarząd w przypadku występowania szkód w plantacjach kukurydzy lub niewykonania planu.

– Ze względu na warunki atmosferyczne rejon polowania może być zmieniony.

– Na dzień przed planowanym polowaniem zbiorowym zamyka się obwody od polowania indywidualnego.

– Do końca roku kalendarzowego należy zdać legitymacje PZŁ do sekretarza, celem ich aktualizacji.