Polowanie Dewizowe

Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że od dnia 22.10.2019r. godz. 09:00 do dnia 27.10.2019r. godz. 15:00 obw. 150 oraz obw. 151 będzie zamknięty do polowań indywidualnych z powodu przeprowadzania Polowania Dewizowego.

O ewentualnych zmianach Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni SMS przez system PZŁ.