Hubertus 2007

W dniu 03.11.2007 na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie Hubertowskie członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

W trakcie polowania zbiorowego przeprowadzono 5 pędzeń, w trakcie których pozyskano łanię jelenia, dwa byki daniela i dwa lisy. Królem polowania został kolega Daniel Dobrzykowski, v-ce królem kolega Piotr Malicki, II v-ce królem kolega Kazimierz Gramza.