Obchody 60- lecia koła

W dniu 30.09.2006 r odbył się jubileusz 60 – lecia Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”. Rocznicowe uroczystości odbyły się w Kłecku. Rozpoczęła je msza święta, podczas której, ksiądz dziekan Mirosław Kędzierski dokonał aktu poświęcenia sztandaru.

W czasie mszy świętej kłecki kościół wypełniony był po brzegi. Po liturgii nastąpił uroczysty przemarsz licznie zaproszonych gości oraz myśliwych przez miasto. Delegacja myśliwych w imieniu wszystkich zebranych złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Obrońców Kłecka z 1939 r.

Na płycie kłeckiego Rynku odbył się wspaniały pokaz musztry paradnej połączony z koncertem Orkiestry Dętej z Nekli. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w reprezentacyjnej sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.

Spotkanie poprowadzili Jerzy Kaczorowski, Włodzimierz Jankowski – Prezes oraz Romuald Pęcherski – Łowczy. W tej części spotkania między innymi: nadano sztandar kołu i udekorowano go „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”, przypomniano minione 60 lat historii koła, uhonorowano medalami oraz okolicznościowymi upominkami zasłużonych działaczy. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli specjalnie przygotowany na tą okoliczność program artystyczny. Rocznicowe obchody zakończyły się wspaniałą myśliwską biesiadą. 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

  • Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu – kolega Adam Smorawiński
  • Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu – kolega Zbigniew Zieliński
  • Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie – kolega Leopold Bartkowski
  • Członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu: kolega Tadeusz Frąckowiak i kolega Jerzy Modrzejewski
  • Starosta Gnieźnieński – Jacek Kowalski
  • Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko – Marek Kozicki
  • Wójt Gminy Mieleszyn – Janusz Kamiński
  • Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno – Andrzej Kiszkarewicz
  • Prezesi i Łowczowie zaprzyjaźnionych i sąsiadujących kół łowieckich

Wszystkim zebranym przygrywał Zespół Sygnalistów z Nadleśnictwa Grodzisk oraz Orkiestra Dęta z Nekli.