Grodzenie upraw kukurydzy

W dniu 7.05.2022 r. w związku z nasileniem się szkód odbył się czyn, podczas którego ogrodzono wyznaczone uprawy kukurydzy.