Polowanie zbiorowe 11.11.2021r.

W dniu 11.11.2021r. odbyło się polowanie zbiorowe członków naszego koła, którego to prowadzącym był kolega Eligiusz Kaszuba – Łowczy.

W trakcie polowania pozyskano sarnę koźlę oraz lisa. Królem polowania został kolega Robert Perek, a I v-ce królem kolega Paweł Jach.

Na zakończenie polowania w obecności myśliwych kolega Robert Perek został zgodnie z obyczajem pasowany przez Łowczego Koła Eligiusza Kaszubę na rycerza Św. Huberta i przyjęty do grona myśliwych.