Walne Zgromadzenie Koła

Zarząd Koła informuje, że w dniu 11.12.2021 roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Łowieckiego Nr 59 Szarak w Mieleszynie. O miejscu i godzinie odbycia zebrania Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni zgodnie ze Statutem PZŁ odrębnym pismem 21 dni przed wyznaczonym terminem.