Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych w dniu 27.12.2020 r. utraciły ważność zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych uprawniającego do wypełnienia oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tusz i narządów wewnętrznych odstrzelonej zwierzyny („szkolenie weterynaryjne”) wystawione dla wszystkich myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przed 27.12.2010 r.

W związku z powyższym Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu organizuje w dniu 20 lutego 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 szkolenie, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne na okres kolejnych 10 lat. Z uwagi na panujący stan pandemii szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Szkolenie jest jednodniowe.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przez koło łowieckie listy myśliwych (obowiązkowo w pliku Excel – jest w załączniku) na adres k.lompert@pzlow.pl z następującymi danymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz adres e-mail. Proszę określić datę szkolenia ( sobota, 20 lutego 2021 r.).

Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 90 zł. Po szkoleniu zostanie wystawiona faktura na koło łowieckie, które zgłosi myśliwych na szkolenie.

Na podany adres e-mail w piątek, 19.02.2021 r. zostanie przesłany link do szkolenia, który należy aktywować w dniu szkolenia, czyli w sobotę, 20.02.2021 w godz. 8.45 – 9.00.

Zaleca się aby aplikację ZOOM zainstalować w komputerze (telefonie) przed szkoleniem. Z instrukcją instalacji można zapoznać się w serwisie internetowym YouTube.

Ze względów technicznych liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.