Przeciwdziałanie szkodom na zasiewach

Grupy myśliwych do przeciwdziałania szkodom na zasiewach

Obwód 150

REJON

CZŁONKOWIE

GRUPOWY

1, 2, 6, 7, 25, 26, 11

Dragan P., Cegiel Ł., Kaszuba Zd., Cieślewicz B., Cieślewicz Ł., Siepak M.

Zygm. Ochotny

3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10

Wysocki Zb., Danielski A., Błaszkowski P., Kaszuba M., Kaszuba T., Malicki P., Narowski J.

M. Giętkowski

14, 15, 15a, 17, 19, 13(Gągolewki)

Kaczor T., Bagiński A., Dobrzykowski R., Dobrzykowski D., Bartkowiak P., Bartkowiak T., Mielcarek M., Jankowski Wł.

O. Zachmyc

20, 22, 23

Borowski W., Borowski D., Borowski J., Borowska K., Hofman Zb., Patura O., Cieślewicz Zb. Wojtkowiak M., Sporakowski L., Kusy T., Wankowski R.,  Jóźwiak M.

M. Mizera

Obwód 151

REJON

CZŁONKOWIE

GRUPOWY

4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14

Antczak Zb., Antczak M., Kurowski M., Narowski S., Narowski T., Kuchta St., Jach P., Wankowski Wł., Wankowski H., Poterski P., Poterski W., Kozicki D.

W. Jach

1, 2, 3, 9, 27, 28, 29, 31 i 18(obw. 150)

Kozłowski R., Ratajczak I., Wankowski Ł. Nadolski M., Górak M., Kaszuba A., Różewski M.

E. Kaszuba