Aktualizacja legitymacji PZŁ

Informuje się Koleżanki i Kolegów o zdawaniu legitymacji PZŁ do dnia 11 stycznia 2020 r. do Kolegi Łowczego lub Kolegi Prezesa celem przedłużenia na nowy rok w ZO Poznań.