Nowy członek naszego koła

Zgodnie ze Statutem PZŁ, Zarząd Koła powiadamia Koleżanki i Kolegów, że na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 6.06.2019r. w poczet członków Koła został przyjęty Kolega Paweł Jach.