Polowanie zbiorowe 19.01.2019r.

W dniu 19.01.2019 r. na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie był kolega Daniel Dobrzykowski. W trakcie polowania pozyskano dzika oraz lisa – 2 sztuki. Królem polowania został kolega Daniel Dobrzykowski, I v-ce królem kolega Włodzimierz Jankowski.