Dodatkowy odstrzał

Zarząd Koła informuje, że Koleżanki i Koledzy, którzy w tym sezonie pozyskali Byka – Daniela mogą zgłaszać się do Kol. Łowczego w celu dopisania do odstrzału indywidualnego kolejnego Byka – Daniela do pozyskania.

Jednocześnie istnieje możliwość dopisania kolejnej sztuki zwierzyny płowej (Daniel – Łania, Daniel – Cielę, Jeleń – Łania, Jeleń – Cielę, Sarna ).