Odstrzały i polowania zbiorowe z gośćmi

Zarząd Koła przypomina, że wysokość opłaty za odstrzał indywidualny wystawiony gościowi wynosi 184,50 zł. za 1 miesiąc. Opłatę należy uiścić na konto Koła. Opłaty dokonuje myśliwy wnioskujacy o odstrzał indywidualny.

Opłata za gościa zaproszonego na polowanie zbiorowe wynosi 100 zł. Opłaty dokonuje Koleżanka, Kolega zapraszający gościa na polowanie na konto z dopiskiem: za gościa polowanie zbiorowe w dn….

Jednocześnie informuje się, że w kwestii wszelkich spraw związanych z finansami prosi się o kontakt z Biurem Rachunkowym A. Mucha lub skarbnikiem Koła. Rozliczenie indywidualne myśliwych (zobowiązania) będą rozliczane raz na kwartał.