Naprawa urządzeń łowieckich

W związku z możliwością dojazdu do urządzeń łowieckich, przypomina się o obowiązku naprawy.

Termin napraw do dnia 10.11.2018r. Nie wywiązanie się z obowiązku skutkować będzie sankcjami.