Umiarkowane pozyskanie zwierzyny o niskiej wadze

Ze względu na niską wagę zwierzyny prosi się Koleżanki i Kolegów o umiarkowane pozyskanie w pierwszym okresie:

  • Jeleń – cielę,
  • Daniel – cielę,
  • Sarna – koźlę.