Zawody Okręgowe PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich

W dniu 30 czerwca bieżącego roku odbyły się Zawody Okręgowe PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich. Reprezentacja Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”  w składzie Daniel i Rafał Dobrzykowscy i Tomasz Narowski zdobyła zaszczytne III miejsce w klasie otwartej z wynikiem  1233 pkt. na 1500 pkt. możliwych. Zwycięzcom dziękujemy za godną reprezentacje naszego Koła i gratulujemy wyników!