Urządzenia łowieckie

Prosi się Kolegów i Koleżanki o kontakt telefoniczny z Łowczym Koła w celu uzyskania informacji odnośnie przypisanych urządzeń łowieckich (ambony).

Urządzenia łowieckie (stojące ambony) należy doprowadzić do prawidłowego stanu do dnia 10.04.2018r.  Niewykonanie naprawy skutkować będzie wstrzymaniem odstrzału indywidualnego.