Hubertus 2017

W dniu 24.11.2017 r. odbyło się polowanie hubertowskie członków Koła Łowieckiego „Szarak” Nr 59 Mieleszyn.

Przed rozpoczęciem polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Rafał Kozłowski przyjął od myśliwego Jacka Narowskiego uroczyste ślubowanie.

Następnie Łowczy przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.

W trakcie polowania pozyskano cztery sarny – kozę i jedną sarnę – koźlaka. Królem polowania został kolega Paweł Bartkowiak, który pozyskał sarnę – kozę, I v-ce królem kolega Tomasz Narowski pozyskując sarnę – kozę, II v-ce królem kolega Zdzisław Kaszuba, który pozyskał sarnę – kozę.

Na zakończenie polowania w obecności wszystkich myśliwych Prezes Koła Rafał Kozłowski przyjął od myśliwego Huberta Janickiego uroczyste ślubowanie. Następnie kolega Jacek Narowski oraz kolega Hubert Janicki zostali zgodnie z obyczajem pasowani przez Prezesa Koła Rafała Kozłowskiego na rycerzy Św. Huberta i przyjęci do grona myśliwych.