Przestrzelenie broni

Przypomina się Koleżankom i Kolegom, którzy nie odbyli treningu strzeleckiego i nie dostarczyli zaświadczenia o przestrzeleniu broni, o dostarczeniu do dnia 15 listopada 2017 r. stosownego dokumentu. Brak zaświadczenia będzie się wiązać ze wstrzymaniem odstrzału.