Polowania zbiorowe

Zarząd Koła informuje, że na obecną chwilę nie planuje się polowań zbiorowych. Decyzja Zarządu powodowana jest zakazem wstępu do lasu oraz złymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu – podmokłe tereny). W przypadku pojawienia się sprzyjających warunków atmosferycznych pozwalających na przeprowadzenie polowania zbiorowego, informacja o takim polowaniu zostanie przekazana Koleżankom i Kolegom.