Regulacja należności finansowych

Prosi się kolegów o jak najszybsze podanie do kol. Skarbnika numeru konta, celem uregulowania wszelkich należności finansowych pomiędzy kołem a myśliwym.