Polowanie zbiorowe 06.12.2014r.

W dniu 6.12.2014 r. na terenie Dziadkowa gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Włodzimierz Jankowski i Andrzej Woźniak. W trakcie polowania pozyskano dwa dziki, sarnę – kozę , koźlaka oraz dwa lisy.

Królem polowania został kolega Włodzimierz Jankowski, I v-ce królem kolega Sylwester Narowski, a II v-ce królem kolega Włodzimierz Wankowski.