Polowanie zbiorowe 18.10.2014r.

W dniu 18.10.2014 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie z ambon członków naszego koła.

Przed rozpoczęciem polowania Łowczy Koła kol. Romuald Pęcherski przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na tego typu polowaniach zbiorowych. Poruszył również problem dotyczący stanu technicznego urządzeń łowieckich, na terenie dzierżawionym przez nasze koło.

Prowadzącymi polowanie byli: Prezes koła kolega Włodzimierz Jankowski i Łowczy kolega Romuald Pęcherski. W trakcie polowania pozyskano: trzy łanie daniela, cielaka daniela oraz sarnę – kozę.

Kólem polowania został kolega Tomasz Narowski, v-ce królem koleżanka Marzena Chuda, a II v-ce królem kolega Sebastian Golik.