Polowanie zbiorowe 21.12.2013r.- wigilijne

W dniu 21.12.2013 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Włodzimierz Jankowski i Romuald Pęcherski. W trakcie polowania pozyskano łanię daniela, dwa dziki oraz lisa.

Królem polowania został kolega Tomasz Narowski, v-ce królem kolega Włodzimierz Jankowski, a II v-ce królem kolega Daniel Dobrzykowski. Po polowaniu zgodnie z tradycją koledzy myśliwi podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym sezonie.