Obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

W dniu 7.09.2013 r. w Gnieźnie odbyły się Powiatowe Uroczystości zorganizowane z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Uroczystości przy udziale pocztów sztandarowych rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Po mszy św. poczty sztandarowe Kół Łowieckich z powiatu gnieźnieńskiego przemaszerowały do auli I LO. W trakcie dalszych oficjalnych uroczystości Łowczy Rejonowy Jerzy Modrzejewski przedstawił zebranym zarys historii i charakterystykę działalności Polskiego Związku Łowieckiego.

Kolejnym punktem programu uroczystości było otwarcie wystawy przyrodniczo- łowieckiej, które dokonali wspólnie przecinając wstęgę Senator RP – Piotr Gruszczyński, Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak oraz Łowczy Rejonowy – Jerzy Modrzejewski. Wystawa zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Koła Łowieckie Powiatu Gnieźnieńskiego i Nadleśnictwo Gniezno.

Po zwiedzeniu wystawy goście oraz myśliwi udali się na poczęstunek, podczas którego myśliwskim opowieściom nie było końca.