Polowanie zbiorowe 22.12.2012r.- wigilijne

W dniu 22.12.2012 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn – Mielno odbyło się polowanie zbiorowe członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli Koledzy Włodzimierz Jankowski i Romuald Pęcherski. W trakcie polowania pozyskano cztery dziki i dwa lisy. Królem polowania został kolega Marcin Antczak, v-ce królem kolega Sylwester Narowski, a II v-ce królem kolega Paweł Bartkowiak. W trakcie uroczystej kolacji koledzy myśliwi podzielili się tradycyjnie opłatkiem życząc sobie wzajemnie Wszelkiej Pomyślności i Sukcesów Łowieckich.

Na zakończenie, za wybitne zasługi na niwie łowieckiej, koledzy myśliwi Andrzej Woźniak i Jerzy Kaczorowski zostali odznaczeni Złotą Odznaką Zasługi Łowieckiej –  A. Woźniak  i Srebrną Odznaką Zasługi Łowieckiej – J. Kaczorowski. Odznaczenia wręczyli Członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu koledzy Tadeusz Frąckowiak i Jerzy Modrzejewski.