Polowanie zbiorowe 17.12.2011r.

W dniu 17.12.2011 r na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie zbiorowe – wigilijne członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Prowadzącymi polowanie byli koledzy Wł. Jankowski i R. Pęcherski. W trakcie polowania pozyskano trzy dziki. Królem polowania został kolega Łukasz Cegiel, v-ce królem kolega Zbigniew Antczak, a II v- ce królem kolega Andrzej Woźniak. 

Po polowaniu zgodnie z tradycją koledzy myśliwi podzielili się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego i sukcesów na niwie łowieckiej. DARZ BÓR WSZYSTKIM MYŚLIWYM!!!