Hubertus 2011

W dniu 05.11.2011 na terenie leśnictwa Nowaszyce gm. Mieleszyn odbyło się polowanie Hubertowskie członków Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak”.

Przed rozpoczęciem polowania Łowczy Koła kol. Romuald Pęcherski przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.

Po zakończeniu odprawy myśliwych, prowadzący polowanie Prezes Koła kol. Włodzimierz Jankowski przyjął uroczyste ślubowanie od drugiej w historii koła diany. Na zakończenie polowania koleżanka Marzena Chuda została pasowana na rycerza Św. Huberta i przyjęta do grona myśliwych, członków naszego koła.

W trakcie polowania zbiorowego przeprowadzono cztery pędzenia i pozyskano: byka daniela, łanię daniela, 7 dzików oraz lisa. Królem polowania został kolega Grzegorz Borowski, v-ce królem kolega Daniel Dobrzykowski, a II v-ce królem został kolega Sylwester Narowski.